Technologické čištění a úklid průmyslových podniků

Technologické čištění a úklid průmyslových podniků

Dle potřeb zákazníků provádíme kompletní služby čištění a úklidů technologických zařízení a vnitřních ploch. Činnosti provádíme v souladu s platnými ČSN, standardy a EU normami a souvisejícími předpisy.

Disponujeme kompletním strojním vybavením pro zajištění poptávky pro vnější a vnitřní prostory a na základě znalosti nainstalovaného zařízení postupujeme dle schválených etalonů kvality, návodek a technologických postupů čištění zpracovaných dle návodů k obsluze jednotlivých zařízení.

 • V oblasti vnitřní plochy provádíme
 • V oblasti technologická zařízení poskytujeme
 • V oblasti technologické čištění lakoven nabízíme
V oblasti vnitřní plochy provádíme

 • pravidelné čištění a úklidy (plánované a periodicky se opakující)
 • mimořádné úklidy (nad rámec dle zdůvodněného požadavku)
 • hygodávky (materiál nezbytný pro zajištění základních hygienických potřeb)
 • hygoprvky (prvky potřebné k zajištění potřeb uživatele včetně montáže)

V oblasti technologická zařízení poskytujeme

 • plánované a periodicky se opakující technologické čištění dle stanovených četností a mimořádné práce, které se provádějí dle zdůvodněného požadavku (poruchy, havárie)
 • logistiku materiálu

V oblasti technologické čištění lakoven nabízíme

 • aplikační technologie a zařízení (lakovací boxy, roboty, dopravníky, sušky…)
 • čištění příslušenství (osvětlení, kabelové svazky, vzduchotechnika…)
 • čištění roštů a konstrukcí pomocí vysokotlakového mobilního zařízení
 • čištění skidů, roštů, technologických přípravků v odlakovacím centru (chemicky, poloautomaticky, ručně)