Odlakovací centrum

Odlakovací centrum

V našem odlakovacím centrum poskytuje komplexní služby v odlakování.
Kapacita linky a ostatní zajištění umožňuje poskytovaní služeb v nepřetržitém provozu.

 • Stříkací kabiny
 • Odlakování karoserií
 • Čištění roštů a louhování
Stříkací kabiny

Odlakování vysokotlakým paprskem o tlaku 2700 barů. Odlakování se provádí ručně, vysokotlakým vodním paprskem. JEDNÁ SE O NEJŠETRNĚJŠÍ A NEJKVALITNĚJŠÍ ODLAKOVÁNÍ. Konstatujeme, že touto metodou odlakování nedochází k úbytku materiálu.

 • Lze odlakovávat:
 • železné konstrukce,
 • plechy,
 • stojany,
 • karosérie,
 • AL díly,
 • odlitky,
 • motorové díly,
 • díly z litiny.

 • Tato metoda odstraní:
 • veškeré barvové nátěry a nástřiky bez ohledu na počet vrstev,
 • konzervační vosky, tmely, plastizol, asfalt.

Odlakování karoserií

Ve stříkacích kabinách je také možné čistit od staré barvy a laku karoserie.

Čištění roštů a louhování

CHEMICKÉ ODLAKOVÁNÍ – LOUHOVÁNÍ
Odlakování louhováním probíhá v alkalické lázni, a to v uzavřených louhovacích vanách. Díly určené k odlakování se zavěsí na speciální stojan, který se ponoří do lázně a probíhá samotný proces louhování.

POLOAUTOMATICKÉ ODLAKOVÁNÍ
Tato technologie se převážně využívá na odlakování podlahových kovových roštů. Odlakování roštů se provádí vodním paprskem, probíhající v uzavřené poloautomatické lince.

Max. rozměr roštů: V5cm x Š110cm x D2000cm