Údržba technologických zařízení

Údržba technologických zařízení

Poskytujeme komplexní služby v oblasti údržby technologických zařízení v oborech elektro slaboproud, elektro silnoproud, automatizované řídicí systémy, včetně specializovaných servisních a diagnostických prací.

Činnost provádíme na základě dlouhodobých smluv (běžná preventivní a reaktivní údržba), ale i servisní formou pro krátkodobé akce a zásahy v případě poruchy na zařízení.

 • Servis a údržba měření a regulace
 • Servis a údržba vzduchotechniky a klimatizací
 • Servis a údržba elektro zařízení – trafostanice, vedení a rozvaděče
Servis a údržba měření a regulace

 • údržba a provozování kotelen, výměníkových stanic a vzduchotechnických zařízení
 • řídící systémy – úpravy, aktualizace
 • zajištění pozáručního servisu a údržby

 

Servis a údržba vzduchotechniky a klimatizací

 • řízení a regulace vzduchotechnik
 • regulace pomocí časových programů, teplot, kvality vzduchu, a podobně
 • vizualizace a ovládání pomocí PC postavené podle individuálních potřeb a požadavků
 • pro zvýšení bezpečnosti a stability celé technologie je řízení (regulace) vzduchotechnik, klimatizací atp. řešeno vždy nezávisle na vizualizačním počítači, samostatným (stabilním) řídicím systémem
 • výměna filtrace
 • ventilátory, pohony klapek, ohřívače, chladiče, rekuperační kola a pohony, protipožární klapky, směšovací a expanzní jednotky, tlumiče hluku, řemenové převody, elektromotory
 • – rozvaděče, kabelové vedení, strojovny 


  

Servis a údržba elektro zařízení – trafostanice, vedení a rozvaděče

– obsluha, údržba a servis měřícího a regulačního systému energií

 • zajištění plánovaných i neplánovaných odstávek energií
 • pravidelné preventivní prohlídky zařízení, opravy a preventivní opravy zařízení
 • provádění elektro revizí
 • zajištění odborného servisu zařízení u třetích firem
 • vedení a udržování výkresové dokumentace, protokolů z revizí, deníků a ostatní dokumentace k zařízení
 • účast na přejímkách nových energetických zařízení a zařízení po velkých opravách. 
 • připomínkování závad přejímaného zařízení oproti platným normám
 • obsluha nabíjecích stanic baterií